nordicdir.eu

Robert 01.02.2021

Osadnictwo gruntu - jakie są warunki takiego osadnictwa?

Ziemia, która jest naszym wspólnym dobrem, to dobro, którego chcemy używać lub posiadać, ale zazwyczaj jest to mniej lub bardziej prosta własność. Przynajmniej w Unii Europejskiej dozwolone jest rozliczanie na podstawie własności ziemi. Procedura rozliczenia gruntów Podstawową i często jedyną metodą rozlicz


Czytaj więcej...